Public speaking coaching

Coaching and individual public speaking training

Coaching to metoda, która wspiera osiąganie celów, zmianę nawyków, pomaga przyjrzeć się swoim wartościom, potrzebom i przekonaniom. W roli coacha nie doradzam, tylko skupiam się na wydobywaniu tego, co najlepsze w kliencie, który bazuje na swoich zasobach (mocnych stronach, umiejętnościach, doświadczeniu itd.)

Coach nie doradza, nie uczy, ani nie analizuje przeszłości i nie pomaga redukować traum. W tej metodzie z założenia tylko klient jest ekspertem od swojego życia, a coach jedynie towarzyszy mu na jego drodze. W trakcie sesji możesz się spodziewać wielu pogłębiających pytań, narzędzi oraz ćwiczeń, jest to po prostu partnerska rozmowa między nami, w której jestem Twoim lustrem i bezstronnym obserwatorem.

Coaching

Coaching

Jakie tematy można poruszać na coachingu? Przykłady:

•budowanie pewności siebie na scenie
•umiejętność nie przejmowania się opinią innych
•radzenie sobie ze stresem podczas wystąpień i wywiadów
•zmiana nawyków
•radzenie sobie z wewnętrznym krytykiem
•wzmocnienie motywacji
•osiąganie lepszych rezultatów
•zbudowanie strategii dotarcia do fanów i odbiorców
•podjęcie ważnej decyzji
•problem z krytyką odbiorców

General rules

The sessions last 60 minutes and usually take place every one or two weeks. I want to empower the clients and give them the tools that will help them deal with problems in the future without my help. I want to teach you how to fish, not to give you a fish.

First meeting

How can you be sure that I will be the right coach for you? You can dispel such doubts at the first meeting, the contract session, during which we both decide whether we want to cooperate together. The first session is free, it lasts 30 minutes and takes place by phone or on Skype. During this meeting we get to know each other and briefly discuss the principles of our work. We will establish your objectives, set the rules, and I will provide you with a brief coaching session.

Ethical Standards

At work, I follow the Coach’s Code of Ethics according to the standards of the International Coach Federation. Before starting the coaching process, I will ask you to familiarize yourself with it. Everything we talk about is completely confidential and you are guaranteed that I will not disclose it anywhere. Trust and a sense of client safety are very important to me.

Pierwsze spotkanie
Skąd masz mieć pewność, że będę dla Ciebie odpowiednim coachem? Takie wątpliwości możesz rozwiać na pierwszym spotkaniu, tzw. sesji kontraktowej, podczas której oboje podejmujemy decyzję czy chcemy ze sobą pracować. Pierwsza sesja jest bezpłatna, trwa 30 minut i odbywa się telefonicznie lub na Skypie. Podczas tego spotkania poznajemy się, omawiamy krótko zasady naszej pracy, Twój cel oraz ustalamy zasady, a następnie przechodzimy do sesji coachingowej.

Standardy Etyczne
W pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Coacha według standardów międzynarodowej organizacji International Coach Federation. Przed rozpoczęciem procesu coachingowego poproszę Cię o zapoznanie się z nim. Wszystko to, o czym rozmawiamy jest całkowicie poufne i masz gwarancję, że nie będę tego nigdzie ujawniać. Bardzo ważne jest dla mnie zaufanie i poczucie bezpieczeństwa klienta.

Oferta

DEMO SESSION

30 minutes

INDIVIDUAL SESSION

5 sessions package

INDIVIDUAL SESSION

10 sessions package -10%

Trainer

Magdalena Fialkowska

She has a unique combination of experience and education in many disciplines that help her comprehensively prepare clients for speeches. She gained knowledge of business, sales, business etiquette and the latest standards from her studies at the Warsaw School of Economics. Furthermore she has extensive experience from working in a corporation and successfully running her own companies. Recently, she has given many interviews on television, press and radio, which reinforced in her mind the significance of self-confidence and self-presentation skills in front of a camera.

The second pillar is psychology and coaching. Magda is a certified UW trainer, a PCC coach accredited by the International Coach Federation. She completed postgraduate studies in coaching, an advanced course in business coaching and several dozen training courses in soft skills. In a few months she will become a master of psychology at SWPS.

The third pillar is stage activity. She was the only Pole to appear in the Cuban musical “Conoce mi Cuba”. She studied the cello in the first degree music school, and later in the second degree jazz vocal class. She has performed at countless concerts and festivals. For many years she has worked to overcome the stage fright that kept her awake at night, and today, supported by her experience and knowledge, she can help other people overcome the same fear.

The fourth pillar of activity is TEDxWarsaw, in which she acts as Head of Speakers. She prepares speakers for their unforgettable speeches and designs their preparation process. So far, she has provided substantive support to speakers from several editions.

Co mówią klienci na temat indywidualnego coachingu wystąpień publicznych?

Z całego serca polecam Magdalenę Fiałkowską jako coacha wystąpień publicznych. Nasza współpraca polegała na przygotowaniu mojego wystąpienia podczas TEDxWarsaw. Magda wykazała się profesjonalizmem w szkoleniu ruchów, wymowy oraz dopracowania wypowiedzi. Jest świetna w komunikacji, umie słuchać i rozwiązywać problemy z klientem, dzięki czemu doskonale dostosowuje strategie treningu do konkretnej osoby, by osiągnąć wyznaczone cele.– Kamil, Mówca Tedx, doktorant nauk prawnych
W trakcie coachingu nauczyłem się kontrolować czas podczas swoich wystąpień publicznych, a także panować nad tremą i przekazywać zwięźle informacje. Zawsze mogłem liczyć na szczery feedback. Magda stworzyła mi przestrzeń, w której mogłem bez stresu pracować. Coaching oprócz polepszenia twardych umiejętności, pozwolił mi także na zastanowienie się nad tym jak w przyszłości rozwijać swoje kompetencje samodzielnie. Efekty coachingu są widoczne zarówno na sali rozpraw, jak i w kontakcie z klientami.– Michał, Radca prawny
Magda pokazała mi masę ćwiczeń związanych z dykcją, umiejętnościami przemawiania publicznego i prezencją. Bardzo szybko rozpoznała mój poziom oraz najbardziej efektywne ćwiczenia, które umożliwią mi skuteczne przekazywanie swoich argumentów oraz prezentację.– Izabela, Innovative Associate